Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtỐng kính
Trong những năm qua, ĐH Duy Tân luôn hướng về cái đích “Đào tạo chất lượng cao trên cơ sở hợp tác quốc tế”. Qua đó, từ năm 2008, trường đã liên kết và thực hiện chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và Kỹ thuật Mạng với trường ĐH Carnegie Mellon – 1 trong 4 trường mạnh nhất về Công nghệ Thông tin của Hoa Kỳ.
Cùng với việc nâng thương hiệu chất lượng giáo dục đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU) đã và đang hướng tới một sản phẩm giáo dục mang tính toàn diện, được thừa hưởng những gì tiên tiến nhất của nền giáo dục hiện đại từ khi bước chân tới trường đến lúc ra đời làm việc và cống hiến. Mở thêm cơ sở giáo dục mầm non là một trong những lộ trình phát triển thương hiệu vàng ròng ấy của HPU.

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516