Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtỐng kínhChấn chỉnh dạy thêm, học thêm phải bắt đầu từ nhà trường

Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm phải bắt đầu từ nhà trường

Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 02:07
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.
Để hướng dẫn thực hiện việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên toàn quốc, ngày 16/5/2012, Bộ GD7ĐT đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về DTHT.

Điều 19 của thông tư đã nêu rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động DTHT trong nhà trường, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về DTHT; đồng thời quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong DTHT.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 21/1/2013, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về DTHT. Quyết định đã cụ thể hóa các nội dung liên quan trong đó cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm trong quản lý DTHT của Hiệu trưởng và thủ trưởng của các cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng đã ban hành các công văn hướng dẫn, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở giáo dục và giáo viên toàn ngành trong việc thực hiện các quy định về DTHT.

Trong năm học 2013 - 2014, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và hoạt động DTHT tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Về cơ bản, lãnh đạo các đơn vị đã quán triệt các văn bản quy định về DTHT đến mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Các đơn vị cũng đã thực hiện việc tổ chức, quản lý, kiểm tra hoạt động này theo quy định.

Tuy nhiên do thực hiện chưa triệt để và đồng bộ các biện pháp nên vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế; gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và đội ngũ nhà giáo.

Trách nhiệm trước hết thuộc về công tác quản lý trực tiếp của thủ trưởng các đơn vị trường học.

Năm học 2014 - 2015, ngành GD&ĐT tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong quản lý hoạt động DTHT, khắc phục các hạn chế, yếu kém, tích cực đấu tranh dẹp bỏ các tiêu cực trong lĩnh vực này.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đã đưa nội dung “thanh tra công tác quản lý DTHT” vào nội dung thanh tra chuyên ngành của năm học mới.

Đối với thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị, theo kế hoạch, việc thanh tra, kiểm tra hoạt động DTHT sẽ được tiến hành trong suốt cả năm học. Các trường hợp vi phạm của các đơn vị và cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm túc và công khai trước công luận.

Để việc quản lý hoạt động DTHT đạt hiệu quả tốt, các đơn vị giáo dục cần phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT, trong đó việc quan trọng là các cơ sở giáo dục phải thực hiện đồng thời việc quản lý hoạt động DTHT và Quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

Muốn làm được điều đó, ngoài các nội dung cụ thể đã được quy định trong Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về DTHT của UBND tỉnh Quảng Trị và công văn số 548/GDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Quảng Trị, chúng tôi thiết nghĩ các cơ sở giáo dục nên thực hiện tốt các nội dung sau trong công tác quản lý chuyên môn:

Mỗi giáo viên phải công khai nội dung giảng dạy, ôn tập, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phải có đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động giảng dạy, ôn tập, kiểm tra, đánh giá của giáo viên trên lớp.

Nhà trường xây dựng ngân hàng đề cho tất cả các bộ môn; Thực hiện kiểm tra theo đề chung với những bài kiểm tra có thể thực hiện được.

Có cách thức thích hợp để kết quả mỗi bài kiểm tra vừa dùng để đánh giá học sinh theo quy định nhưng đồng thời cũng dùng để đánh giá năng lực, trách nhiệm, hiệu quả giảng dạy của giáo viên.

Lồng ghép với việc thực hiện điểm nhấn của năm học 2014 - 2015: “Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và xây dựng kỹ năng sống cho học sinh”

Đưa việc thực hiện các quy định này vào nội dung đánh giá, xếp loại công khai hàng tháng.

Sự nghiệp giáo dục là của toàn xã hội, nhưng vai trò của nhà trường, của các thầy cô giáo là vô cùng quan trọng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngoài việc kêu gọi các thầygiáo, cô giáo “Mỗi người là một tấm gương sáng về đạo đức” để các em noi theo, các cơ sở giáo dục cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý.

Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một môi trường giáo dục văn minh, lành mạnh, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội và sự tin tưởng của nhân dân.

Theo Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516