Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 4

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 4

Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 04:32

SDB thang 4

Lê Bá Trình: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phản biện chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng - The role of the Vietnamese Fatherland Front in commentation on policies and laws on religion and belief. 
Phạm Thị Xuân: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trường (1996 - 2016) - The views of the Communist Party of Vietnam on protecting environment (1996 - 2016).
Nguyễn Thị Thúy: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ho Chi Minh Thought on socialism and manipulation of the Communist Party of Viet Nam. 
Nguyễn Ngọc Yên: Một vài suy nghĩ về việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian hiện nay - Thoughts on learning and practicing following the ideology and moral of Ho Chi Minh nowadays.
Nguyễn Hữu Tiệp: Ảnh hưởng tư tưởng từ Trung Quốc và Liên Xô tới hệ thống lý luận mác-xít Việt Nam (1945-1975) - Impact of China and Soviet Union’s thought on the Marxist theory system in Viet Nam from 1945 to 1975.
Hoàng Thị Hồng Nga - Nguyễn Thị Thu Hằng: Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhân dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) - Patriotric traditional and the spirit against foreign invaders of Hung Yen’s people in the Anti-French resistance war (1945-1954).
Trần Quang Bình: Vấn đề con người và động lực phát huy nhân tố con người trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng - Human issues and promoting human motivation in the document of 12th National Congress of Communist Party of Viet Nam Party congress.
Nguyễn Dương Hoàng - Võ Thanh Hùng: Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Toán 10 - Practicing self study for grade 10 student in teaching mathematics.
Mai Thị Hiền: Một số kinh nghiệm giúp học sinh tiếp cận và vận dụng “Phương pháp qui nạp toán học” trong dạy học Toán ở trung học phổ thông - Some experiences to help students approach and manipulate “mathematical induction” in high school math instruction.
Nguyễn Thị Quyên - Nguyễn Thị Dung: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ để giải phương trình vô tỷ trong chương trình Toán lớp 9 - Using the renaming variables method to resolve irrational equation in the mathematics program of grade 9
Nguyễn Thị Thu Hằng - Trần Thị Hương Giang: Xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực tạo lập văn bản miêu tả cho học sinh lớp 6 - Building a workbook system to develop the capacity of producing descriptive text for sixth graders. 
Hoàng Lê Minh: Vai trò của môi trường học tập suy luận thống kê trong dạy học Toán ở trường phổ thông - The role of statistical reasoning learning environment in teaching mathematics in high school.
Nguyễn Thanh Bình: Phát triển chương trình dạy học Học phần Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Developing credit pedagogy teaching program following capacity-based approach in Hue University’s College of Education.

Phan Thị Huyền: Một số biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 11 qua dạy học nội dung phép dời hình trong mặt phẳng - Some measures to practice maths solving skill through teaching the rigid transformation in plan for grade 11 students.
Nguyễn Thị Lan: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học - Language development for pre-school children through the activities of initial access to literary works.
Đỗ Thị Hồng Hạnh: Sử dụng trò chơi học tập giúp trẻ mầm non khám phá môi trường xung quanh - Using learning game to help kindergarten children to discover surrounding environment. 
Nguyễn Thị Đoan Hạnh: Đổi mới quản lý phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở theo yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo - Renovate teaching managing in secondary schools under educational innovating requirements.
Vi Văn Hương: Cách thức tổ chức một số hoạt động từ “những mẩu giấy nhỏ” trong giảng dạy tiếng Anh - Organising some classroom activities by using small piece of paper in teaching English.
Trần Văn Tuân: Sử dụng đội Đặc công của Lữ đoàn Đặc công giải cứu con tin trong chống khủng bố ở địa bàn Tây Nguyên - Utilizing commandos of hostage rescuing commando brigade in counter-terroism in Tay Nguyen.
Đinh Phan Quỳnh: Một số ý kiến về công tác tuyên truyền pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông ở Việt Nam - Some opinions on the propagada of law and construction of transport culture in Viet Nam. 
Nguyễn Thị Thu Hà: Một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở thành phố Thanh Hóa theo định hướng đổi mới giáo dục - Methods to manage professional groups’ works in secondary school in Thanh Hoa following educational innovation orientation.
Đoàn Thị Hồng Nhung: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy vai trò chủ động của người học trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Using group discussion to promote students’ active role in teaching the basic principles or Marism-Leninism subject. 
Đỗ Thị Lý Quỳnh: Chống tội phạm mua bán người - Từ quá khứ đến hiện tại - Prevent human trafficking crime from the past to the present.
Lê Tiến - Nguyễn Thái Giang: Quy định mới về biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 - New regulation on coercive measures in Criminal Procedure Act 2015.
Lê Thị Minh: Điều chỉnh pháp lý về sở hữu chéo của một số quốc gia trên thế giới - Legal adjustment of cross-ownershop of a number of countries in the world.
Vũ Thị Hòa: Quản lý đầu vào trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở một số trường cao đẳng hiện nay - Real situation of input management in credit training system in some colleges today. 
Nguyễn Công Sơn - Nguyễn Văn Hoàng: Tăng cường rèn luyện kỷ luật cho học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội - Strengthen discipline for students of Nguyen Hue University in accordance with Ho Chi Minh’s thought on military discipline.
Nguyễn Thu Hiền: Vai trò của dòng họ thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo định hướng phát triển bền vững - The role of family in carry on environmental criteria in building new countryside following sustainable development orientation. 
Phùng Thị Ngọc Loan: Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam hiện nay - Cultural development and building Vietnamese people nowadays.
Lê Ngọc Thắng: Bảo vệ an toàn tài khoản ngân hàng di động - Mobile banking security.
Nguyễn Thị Thu Thủy: Tình thái căn bản trong tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ động lực - Basic modality in English and Vietnamese in perpective or force dynamics
Tô Thanh Tuấn: Thiết kế và phát triển hệ thống tăng cường thực tế vào ứng dụng dạy học Tiếng Anh để phát triển nhận thức về ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi - Design and develop augmented reality system in English language teaching application to develop language awareness for children from 5 to 6 years old.
Nguyễn Thị Thanh Huyền: Vận dụng các phương thức tạo từ để làm bài tập về cấu tạo từ trong tiếng Anh - Applying methods of word formation to do word formation exercises in English.
Nguyễn Ái Hoàng Châu: Tăng cường năng lực tiếng Anh thông qua ngữ liệu thật khai thác trên mạng Internet - nhancing English proficiency through the use of authentic materials exploited on the Internet.
Nguyễn Thanh Dương: Nâng cao khả năng cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động thông qua giảng dạy tiếng Anh định hướng Chuẩn quốc tế - Improving students’ competitive advantage on the labour market through teaching English by international standards. 
Mai Thị Anh: Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông - Using case teaching method on teaching citizenship education subject in highschool.
Lê Thị Hồng: Ứng dụng mạng vạn vật trong giáo dục - Application of Internet of Things in education.
Lương Thị Huyền Trang: Giải pháp gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay - Solutions to cement economic growth to culture development in Vietnam nowadays.

Lê Hữu Toản: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam (2011 - 2016) - State management for private businesses in Vietnam (2011 - 2016).
Phạm Văn Phong: Ứng dụng giá trị của học thuyết Phật giáo để tạo động lực làm việc trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay - Applying values of Buddhist theory on motivating working in public sector in VietNam today.
Nguyễn Thị Như Phượng: Chủ trương của Đảng về công tác vận động và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài (1986 - 1993) - Lobby and promoting the role of Vietnamese overseas in Viet Nam Communist Party’s policy.
Nguyễn Thị Tứ: Người mẹ đơn thân trong xã hội hiện đại dưới góc nhìn tâm lý học - ingle mom in modern society in perspective of psychology.
Chu Đình Việt: Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị ở Trường Sĩ quan Lục quân I đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới - Enhance Party’s and political work effectiveness in Infantry Officer School 1 meeting requirements in new period. 
Tiêu Thị Mỹ Hồng: Ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo trong một số sáng tác của Trịnh Công Sơn - The influence of Buddhist outlook in some of Trinh Cong Son’s works.
Hoàng Ánh Thêu: Một số giải pháp cơ bản nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái Đen ở Sơn La hiện nay - Basic solutions to preserve and promote cultural character of Thai Den ethic in Son La today.
Nguyễn Lệ Thu: Cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em gái dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Accessing opportunity to education of ethic minority girl in the Northern mountain. 
Nguyễn Thị Phương Thủy: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường sư phạm hiện nay - Professional ethics educating for students of teacher training schools today. 
Lã Thị Tuyên: Thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học của sinh viên sư phạm nghệ thuật theo định hướng phát triển năng lực - The current situation of training teaching skill to students of art education under the orientation of capacity development.
Phí Thị Hạnh Nguyên: Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường tiểu học - Measures of managing specialized group activities in primary school.
Nguyễn Thị Huệ: Một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên các trường đại học, cao đẳng - Factors affecting self-study planning skills of students in universities and colleges.
Trần Thị Tươi: Tổ chức thảo luận nhóm trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở cao đẳng, đại học hiện nay - Organise group discussion in teaching political theory courses in colleges and university nowadays. 
Nguyễn Thế Minh: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các Sư đoàn Bộ binh - Factors effecting to will training of non-commissioned officers and soldiers in infantry division. 
Nguyễn Thị Hà: Vận dụng kết hợp phương pháp tình huống với phương pháp đóng vai trong thiết kế dạy học tiết 2 bài “Thực hiện pháp luật” môn Giáo dục công dân lớp 12 - Apply the combination of situation and role-play methods on designing Section 2 Lesson “Implementing law” on citizenship education subject for grade 12.
Phạm Minh Giản - Phạm Hữu Ngãi: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long trong bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông - Enhance collaboration effectiveness between Dong Thap University and education and training departments of Mekong Delta’s province in cultivating highschool’s managing officers. 
Phạm Xuân Viễn - Trần Thị Gái: Phát triển thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp - Develop the brandname of Dong Thap university.
Nguyễn Thị Thương: Tổ chức dạy học theo dự án chủ đề Tổ hợp - Xác suất cho học sinh trung học phổ thông - Teaching by combination-probability project based for high school students. 
Nguyễn Đức Tài: Quản lí hoạt động giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 5 ở các trường tiểu học - Manage teaching activity of Vietnamese subject for grade 5 in primary school.


THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Lê Thị Thu Hiền - Trịnh Thanh Hải - Nguyễn Trường Sơn: Đánh giá năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Evaluating the self-study capacity of students at the University of Science - Thai Nguyen University.
Ngô Thị Minh Thực: Nâng cao chất lượng tự học của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân trong đào tạo theo học chế tín chỉ - Improve self-study quality for students of People’s Public Sercurity University of Technology - Army ordnance in credit system. 
Ngô Thị Thanh Tuyền: Nội dung quản lý công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường tiểu học - Managing integrated education for disable children in primary schools. 
Nguyễn Tiến Sỹ: Nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên Trường Đại học Hải Phòng - Methods to improve the students’ adaptability to academic credit system of Hai Phong University. 
Nghiêm Thị Hồ Thu: Tổ chức thảo luận nhóm - hướng đi hiệu quả nhằm cải tiến phương pháp học tập của sinh viên ngành Văn - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Group discussion organization - effective guide to improve methodology of literature students in University of Science - Thai Nguyen University
Bùi Khánh Ly - Nông Thị Huyên: Sử dụng các trò chơi và trò chơi tâm vận động nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 3-4 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang – Current situation of using games and psychomotor games to develop spatial orientation capability for 3-4 year old children in some kindergartens in Tuyen Quang City.
Lê Thu Thảo - Nguyễn Thị Lan Oanh: Ứng dụng E-Learning trong đào tạo ngoại ngữ tại Học viện An ninh nhân dân - Applying E-learning in teaching foreign languages at People’s Security Academy.
Nguyễn Ngọc Cường - Đặng Văn Việt: Xây dựng đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay - Building political teachers in military schools and institutions nowadays.
Nguyễn Thị Điểm: Nâng cao hiệu quả tập luyện thể thao ngoại khóa của lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Tây Bắc – Status and solutions to improve the practice effectiveness of extra-curricular sports of Lao students at Tay Bac University.
Nguyễn Thị Lan Oanh - Lê Thu Thảo: Một số phương pháp nhằm nâng cao khả năng từ vựng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tiếng Anh tại Học viện An ninh nhân dân - Some methods to improve non-English majored students’s vocabulary at People’s Security Academy.
Đặng Anh Lực: Một số biện pháp quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Some measures to manage teaching activities of lecturers under credit system in private universities in Ho Chi Minh city today.
Nguyễn Thế Cường - Nguyễn Thành Đồng: Sử dụng phần mềm Pfsense hỗ trợ lọc thông tin truy cập Internet tại Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Trường Đại học Hồng Đức - Application of Pfsense in web filtering at faculty of information technology, Hong Duc university.
Phan Thị Hoa: Tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm tại thành phố Hồ Chí Minh - Some measures to improve the efficiency of pedagogical professional training for pedagogy students at Ho Chi Minh City
Vũ Duy Hải: Quản lý chất lượng học tập của học viên ở Trường Sĩ quan Thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới - Managing learning quality at Military Telecomunication University meeting requirements in new period.
Phạm Thị Hồng: Sử dụng thiết bị di động để thu thập và phân tích ý kiến người học tại Trường Đại học Hồng Đức - Using the mobile devices to collect and analyze students’ opinions at Hong Duc university.
Nguyễn Thị Thúy: Một số biện pháp khích lệ sinh viên tham gia tích cực vào hoạt động học tập môn Tâm lý học đại cương - Several methods to encourage students actively participating in learning basic psychology subject.
Phạm Văn Đức: Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo sĩ quan dự bị ở Trường Quân sự Quân khu 3 - Improving training quality for reserve officers at Military Academy of the Military Region 3.
Lương Ngọc Minh: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường mầm non quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh - Manage kindergarten teaching - studying activity in Tan Binh district, Ho Chi Minh city.
Lê Thị Ngọc Trâm: Quản lý tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - Manage organising extracurricular activities for kindergarten children in Binh Thanh district’s kindergartens, Ho Chi Minh city.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các Học viện, Trường đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh đổi mới giáo dục - Managing development of education management staff in People’s Public Security of Vietnam’s academies and universities in the context of educational innovation. 
Trần Thị Thu Hương: Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - Manage nurturing activities of 5 year old children in Binh Thanh district’s kindergarten , Ho Chi Minh city.
Nguyễn Thị Phương Anh: Quản lí hoạt động đào tạo giáo viên mầm non theo hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Sài Gòn - Manage kindergarten teacher training activity under work and study system at Sai Gon university.
Nguyễn Ngọc Anh Vy: Văn hóa học đường tại một số trường mầm non tư thục quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - School culture in many private kindergartens in Tan Phu district, Ho Chi Minh city.
Ngô Tuyết Hằng: Quản lí hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Sài Gòn - Manage master training program at Sai Gon university.
Trần Thanh Tùng: Quản lí hoạt động dạy học cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Manage teaching activity in perspective of developing capacity in defense and security educational centrals.
Phạm Thị Minh: Phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo đến sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hiện nay - Promote positive effects and limit negative effects of Buddhist outlook on life to students at Can Tho University of Medicine and Pharmacy today.
Lò Tuyến Quân: Lựa chọn bài tập phát triển sức bền cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc - Choosing endurance developing exercises for first year women students at Northwest university.
Chu Thị Ngân: Quản lí nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Sài Gòn - Administer information resource at Sai Gon university’s school material central.

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...