Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 6/2016

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 6/2016

Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 01:51

bia chinh

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION

 

Nguyễn Thanh Huyên – Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Quan điểm về chiến lược trồng người trong chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh – The view on the strategy of developing human in Ho Chi Minh’s humanism.
Trương Thị Tuyết Hạnh: Tổ chức dạy tốt, học tốt trong nhà trường theo yêu cầu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” – Organizing good teaching and good learning at school to meet the requirement of “basic and comprehensive innovation in education and training”.
Lương Thị Kim Dung: Pháp luật quốc tế về phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển - International law against illicit drug trafficking by sea.
Bùi Thị Thu Thủy: Quan điểm sáng tác cho tuổi mới lớn của Nguyễn Nhật Ánh - Nguyen nhat Anh’s writing notion for teenagers.
Nguyễn Thị Yến: Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con cái lứa tuổi mầm non - Psychological conflict between parents and preschool children.
Trần Thị Mỹ Duyên: Quan niệm của Nguyễn Bỉnh Khiêm về thái độ sống, lối sống - Nguyen Binh Khiem‘s notion of the attitude toward life and lifestyle.
Vũ Duy Chinh: Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học các học phần Giáo dục đặc biệt – Renewal of examination and evaluation to accelerate the efficiency of innovating teaching method in some special education modules.
Phạm Thị Hồng Nhung: Một vài kinh nghiệm khi bình giảng văn học ở trường phổ thông- Some experiences in Literature commentary for Literature works at high school.
Bùi Thị Lan Hương: Nâng cao kỹ năng đọc diễn cảm cho sinh viên sư phạm tiểu học – Enhancing the expressive reading skill for primary teacher education students.
Trần Thị Liên Hương: Giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay - Education of school culture for students in current period.
Vũ Văn Quý: Tính giải được trong Lp - không gian SOBOLEV của bài toán CAUCHY-DIRICHLET đối với phương trình PARABOL cấp 2 với hệ số thuộc lớp VMO - solvability for the CAUCHY-DIRICHLET problem for PARABOLIC equations with vmo cefficients.
Lê Văn Lĩnh: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong dạy học Toán tiểu học – Some methods for improving skills handling the pedagogical situations in teaching Mathematics at primary school.
Bùi Khánh Toàn: Phát triển chương trình môn Toán trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh hiện nay – Developing math program basing on the capacity assessment for high school.
Trần Đình Bính: Phát triển kỹ năng giảng dạy cho sinh viên ngành cao đẳng Sư phạm Toán thông qua các học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – Enhancing teaching skills for the Mathematics pedagogical college studentsthrough pedagogical training modules.
Nguyễn Thị Hương: Đáng giá trong dạy học Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực – Evaluating the Mathematics teaching in primary school by capacity assessment.

Ngô Trúc Phương: Giải toán có lời văn trong sách Toán tiểu học của Việt Nam và Hoa Kỳ - Solving math word problems in Vietnamese and USA primary Mathematics textbooks.
Trương Mỹ An Ngọc: Rèn kỹ năng giải toán điển hình cho học sinh lớp 4 – Practising the skills of typical solving math problem for grades 4 students.
Nguyễn Thị Hương: Một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động tự học cho học sinh, sinh viên – Some methods for promoting studiousness for students in self – educated activity.
Ngô Thanh Thủy: Một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng tời hành vi bạo lực học đường trong các trường trung học phổ thông hiện nay – Some psychological factors affect the violence behaviors in high schools nowadays.
Nguyễn Thị Hồng Phương: Biện pháp đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở hiện nay – Some measures to innovate the teaching method in secondary schools nowadays.
Dương Thị Hương: Phát huy vai trò của phụ nữ Thái Nguyên trong hệ thống chính trị - thực trạng và giải pháp – Promoting the role of Thai Nguyen women in the political system- actualities and solutions.
Bùi Xuân Chung: Khắc phục tác động tiêu cực của văn hóa làng xã đến ý thức kỷ luật của hạ sĩ quan, chiến sĩ ở đơn vị cơ sở - Overcoming the negative effects of communal culture on army unit non-commissioned officers’ and soldiers’ sense of discipline.
Trần Trung Kiên: Xây dựng bảng cân đối phát sinh trong kế toán EXCEL cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng – Building account balance sheet in accounting excel For students of Da Nang economics blanning college.
Nguyễn Thị Lan Minh: Ý nghĩa phạm trù Lễ của Khổng Tử trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông - The meaning of Confucius’ rite notion in educating students’ morality.
Nguyễn Thị Thanh Hà: Một số vấn đề đặt ra trong dạy – học tiếng Anh ở nước ta hiện nay - Some issues on teaching and learning English in our country nowadays.
Phan Thị Hiền: Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm trường THPT trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – Requirements for high school teacher in charge in the context of the fundamental and comprehensive innovation of education.
Phan Thị Minh Châu: Ứng dụng bản đồ tư duy và phần mềm bản đồ tư duy trong dạy và học từ vựng tiếng Anh – An application of mind map and mind map software in teaching-learning English vocabulary.
Phạm Thị Thanh Vân: Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời – Educating the environment for 5-6 year preschoolers through outdoor activities.
Nguyễn Thị Hồng Vân: Vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non – The role of shaping activity for comprehensive development of pre-school children.
Đinh Thị Hồng Kiên: Thiết kế trò chơi vận động để phát triển tố chất khéo léo cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi – Designing physical activities for 5 - 6 years old preschoolers to develop their dexterity characteric.
Nguyễn Thị Thanh Hà: Tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở trường mầm non - Thực trạng và giải pháp – Several issues and solutions to make the activity of letting kids access to English inkindergarten.
Nguyễn Thị Lan Minh: Vũ trụ quan và nhân sinh quan của người Việt thời kỳ dựng nước – The concepts of Vietnamese about the universe and human life in the period of national construction.
Hồ Thanh Hải: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân (học phần Công dân với pháp luật) - Enhancing legal awareness education for high school students through innovating Civic Education teaching methods courses (citizens with law module).
Trịnh Thị Thủy – Phan Thị Thanh Tâm: Yếu tố văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh – Some cultural aspects in teaching english.
Mai Thị Thu Hân - Dương Thị Ngọc Anh – Hoàng Thị Tuyết: Các kiểu hình từ vựng hóa của động từ vận động tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu so sánh từ một bản dịch văn học – Phenotypes automation activity verb English and Vietnamese: comparative research of a translation from the literature.
Nguyễn Thị Thanh Huyền: Kinh nghiệm chuẩn bị cho sinh viên tiếng Anh thương mại đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh – Sharing about preparing students of Business English to meet English proficiency requirements.
Phạm Văn Hùng: Tư tưởng coi trọng lao động và sống hòa hợp với tự nhiên trong Mo Mường Hòa Bình – Ideology of labor respect and living in harmony with nature in Mo Muong, Hoa Binh.
Bùi Văn Khánh: Khai thác các giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội Lồng Tồng ở tỉnh Tuyên Quang để phát triển du lịch – Exploiting the traditional cultural values in Long Tong festival in Tuyen Quang province to develop tourism.
Nguyễn Thị Thịnh – Phạm Thị Trúc: Các yếu tố ảnh hưởng đến định kiến giới về tính cách người nữ nông dân – Some factors affecting gender prejudice about rural women’s characters.
Nguyễn Thị Thanh Hương: Sống thử và đạo đức sinh viên – Cohabitation and student’s ethic.
Nguyễn Tiến Trí: Nhân tài, kinh tế tri thức với phát triển kinh tế đất nước – The talented and knowledge economy in developing economic country.
Huỳnh Hiền Hải: Bình đẳng giới trong giáo dục và phát triển ở Việt Nam - The role of gender equality in education and development in Vietnam nowadays.
Trịnh Thị Thủy – Phan Thị Thanh Tâm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc đào tạo tiếng Anh chuyên ngành theo nhu cầu thị trường – Factors need considering in ESP training in accordance with labour market demands.
Lưu Văn Hậu: Thực nghiệm hướng dẫn sinh viên chuyên ngữ tự học từ vựng tiếng Anh học thuật kết hợp với luyện nói và nghe - Empirical research on instructing major English students to self-study academic vocabulary along with speaking and listening practice.
Trịnh Thành Yên – Phan Thị Lan: Hoạt động quản lý chuyên môn của hiệu trưởng trường trung học cơ sở hiện nay - Professional management of the principal in high school nowadays.
Khoa Việt Hà: Tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong trường mầm non hiệu quả – Several issues and solutions to make the activity of letting kids access to English inkindergarten effective.
Nguyễn Hữu Tâm: Phát triển năng lực toán học cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học giải toán có nội dung hình học - Developing mathematical capacity for Grade 5th students through geometry problem solving.
Dương Thị Hương: Phát huy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế - thực trạng và giải pháp – Promoting the role of women in economy, actualities and solutions.
Nguyễn Thị Dung: Vai trò của gia đình và nhà trường trong việc rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mầm non – The role of family and school in fostering self-protection skills for preschool children.
Hà Thị Thúy Mai – Phạm Thị Thu Huyền: Những phẩm chất tâm lý cơ bản của hướng dẫn viên du lịch - The basic psychological qualities for tour guide.

 

THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS

 

Cao Văn Đan: Tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên Trường Đại học Xây dựng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng – Continuing to raising political stance for officers and Party members in National University of Civil Engineering under Resolution XII of the Party.
Đào Thị Hồng Thanh: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội - Training under the course credit system at the Faculty of International Studies, Hanoi National University.
Lê Văn Thẳng: Phát triển đội ngũ CBQL trong các trường tiểu học huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang – Developing the management staffs in primary schools, U Minh Thuong District, Kien Giang Province.
Nguyễn Hoàng Thật: Giáo viên THPT huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo – The teachers at high schools in Dam Doi District, Ca Mau Province following the requirements of basic and comprehensive innovation.
Phạm Ngọc Anh: Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Cầu Giấy TP. Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – Measures to improve the training quality of secondary school teachers in Cau Giay District, Ha Noi City to meet the requirements of the educational innovation.
Nguyễn Thanh Nhàn: Xây dựng trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau – Building primary schools meeting the national standards level 2 in Thoi Binh districts, Ca Mau province.
Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Vũ Thị Hằng: Vai trò của đội ngũ giảng viên trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Trường Đại học Xây dựng hiện nay – The role of lecturers in training high quality human resource at National University of Civil Engineering nowadays.
Nguyễn Thị Minh Trang: Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi thông qua khám phá môi trường xung quanh trong các trường mầm non ở Bạc Liêu –Educating the cultural behaviors for children 4-5 years old through discovery surrounding environment at the kindergartens in Bac Lieu.
Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trần Thị Dân Huyền: Một số suy nghĩ về việc lựa chọn giáo trình nghe cho sinh viên áp dụng tại chương trình chất lượng cao, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Some thoughts on selecting Listening textbooks for students in Excellence Education Program, National Economics University.
Trần Quang Bình: Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường quân đội hiện nay – Some issues of teaching method innovation in current military schools.
Hoàng Thu Trang: Nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi của đạo đức nho giáo ở Việt Nam – Factors affecting to the change of Confucian ethics in Vietnam.
Đỗ Thị Mỹ Dung: Áp dụng hoạt động đọc mở rộng trong giảng dạy học phần Tiếng Anh 3 (đọc) cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh năm thứ 2, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Hải Phòng – Applyling extensive reading activities in teaching reading skill for the 2 nd year English majors at Hai Phong university.
Cao Bích Tuyền: Học tập theo hệ thống tín chỉ của sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu – Credit based learning system for students at Pedagogical Faculty at Bac Lieu University.
Vũ Thị Bích Ngọc: Giảng dạy môn Dịch tiếng Trung Quốc tại Học viện An ninh Nhân dân – Teaching the Chinese translation subject at People’s Security Academy.
Đoàn Ngọc Anh: Một số biện pháp giảng dạy giúp tăng cường khả năng tự học của sinh viên – Some solutions in teaching to enhance self-study ability for students.
Nguyễn Thanh Dân: Đánh giá của học sinh trung học phổ thông ở một số tỉnh Tây Nam bộ về sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường – The high school students’ assessment about the collaboration between family and school in some southwest provinces.
Trần Văn Bình – Vũ Thị Bích Ngọc: Rèn luyện kỹ năng Nghe hiểu cho sinh viên không chuyên Học viện An ninh Nhân dân - Practicing learning and listening skills for nonprofessional students at the People’s Security Academy.
Dương Thị Thu Hằng: Biện pháp giúp học viên năm thứ Nhất thích ứng nhanh với hoạt động học tập tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – Measures to assist the first year students quickly adapt to studying activities at the People’s Police College I.

Đỗ Thị Thu Hằng: Nhận thức và nhu cầu được tuyên truyền, phổ biến pháp luật của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - The awareness and requirement of being propagated and spread law by the students in Ho Chi Minh City.
Vũ Long Khánh: Đánh giá của học sinh trung học cơ sở Nghĩa Tân về năng lực tổ chức hoạt động giáo dục trong gia đình của cha mẹ – Students’ assessment of the ability to organize family educational activities of parents at Nghia Tan secondary school.
Lưu Duy Toàn: Nâng cao chất lượng Seminar các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường quân đội – The social sciences and humanities subjects at military academies.
Nguyễn Thị Quỳnh Chi: Giao bài tập về nhà nhằm cải thiện kết quả học tập và củng cố kỹ năng đọc cho sinh viên ngoại ngữ - Assigning homework to English students to enhance their academic achievement in general and the reading skills in particular .
Nguyễn Hoài Thu: Thực trạng các hình thức bồi dưỡng cho giáo viên dạy tại trung tâm giáo dục thường xuyên – The actuality of training forms for teachers in centers for continuing education.
Nguyễn Thị Mai Thoan – Phạm Mai Vương – Phạm Phi Điệp: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh viên học phổ tu môn Thể dục năm thứ Nhất Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội – Building assessment criteria for physical strength for the first year male students in Hanoi University of Sports and Physical Education.
Nguyễn Thanh Chương: Những nhân tố quy định ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên hiện nay – The factors determining adolescents’ legal consciousness nowadays.
Lê Thiên Tường: Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa – Improving the quality of physical education at primary and secondary schools in Thanh Hoa Province.
Trịnh Thị Thơm: Rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ Nhất vận dụng thuyết đa thông minh – Teaching pronunciation skill to the first year students of English with the application of Theory of Multiple Intelligences.
Đỗ Thị Mỹ Dung: Một số cách khắc phục khi dạy các lớp học ngoại ngữ đông sinh viên – Coping with large – sizes foreign language classes.
Đinh Thị Hồng Kiên: Sử dụng tác phẩm văn học tích hợp trong hoạt động giáo dục ở trường mầm non – How to use literature works in educational activities at kindergarten.
Nguyễn Thị Huyền: Biện pháp phát triển năng lực sư phạm qua thực tập tốt nghiệp của giáo sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội – Measures to developing pedagogy capacity through pedagogical practice for students in Ha Noi College of Preschool and Kindergarten.
Đinh Thị Hồng Kiên: Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên mầm non Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang – Organizing teaching oriented competence development for preschool students in Ngo Gia Tu College, Bac Giang.
Nguyễn Ngọc Phúc: Một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu – Some measures for developing lecturers in Lai Chau Community College.
Phạm Phi Điệp – Phạm Mai Vương – Nguyễn Văn Hoàng: Nâng cao kết quả học tập kỹ thuật ném đĩa cho nam sinh viên chuyên sâu Điền kinh Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội – Improving learning outcome of throw technique for male students specialized in athletics in Hanoi University of Sports and Physical Education.
Nguyễn Thị Mai Thoan – Lê Học Liêm – Phạm Phi Điệp: Thực trạng năng lực thể chất của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang – Real situation of physical ability for students in Ha Giang College of Education.
Phạm Văn Cường: Nâng cao chất lượng dạy học bài Bản đồ ở Học viện An ninh Nhân dân theo hướng phát triển năng lực cho học viên - Improving teaching quality in the map lesson towards developing student’s capacity in People’s Security Academy.
Phạm Thị Hòa: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – Improving the quality of teaching ‘Principles of Marxist and Lennist’ subject.
Chu Thị Hoàng Yến: Khai thác bài Tiếng Anh đọc hiểu một cách hiệu quả để rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh THCS – Exploiting all English comprehension effectively to developing reading skills for students in secondary schools.
Hồ Thị Mỹ Ly: Vận dụng một số hình thức suy luận dạy học các bài toán điển hình (Toán 4) – Some application forms of inference in teaching typical problem of Mathematics grade 4.
Cù Đức Thọ: Khắc phục lệch chuẩn văn hóa ứng xử của học viên ở các nhà trường quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Some solutions to overcome the cultural deviant behavior of cadets in military schools under Ho Chi Minh ideology.
Phạm Xuân Lý: Biện pháp quản lý nâng cao năng lực tự học cho học viên các trường đại học trong quân đội – Management solutions to improve self-study capability for cadets in Military Universities.
Nguyễn Thế Hậu: Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá lớp học cho giảng viên các trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh hiện nay – Fostering classroom assessment skills for lecturers in Center for Defence and Security Education today.

 

GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION


Nguyễn Thị Thanh Thủy: Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực nông thôn đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở một số nước khu vực châu Á và bài học cho Việt Nam – Experiences in developing rural human resources to meet restructuring economy in some Asia countries and lessons for Vietnam.
Nguyễn Thị Quỳnh Chi: Khoảng cách giao tiếp và ứng xử trong văn hóa Anh - Spatial Zones in communication and etiquette within English culture.

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...