Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 10/2014

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 10/2014

Thứ hai, 20 Tháng 10 2014 01:29

Bia T10

MỤC LỤC

Nguyễn Dục Quang: Một góc nhìn về dạy – học môn Giáo dục công dân hiện nay – From a current viewpoint on teaching Civic Education subject. Xem tóm tắt

Phạm Đức Quang: Đề xuất quy trình xây dựng chuẩn giáo dục phổ thông môn Toán ở Việt Nam sau năm 2015 – Proposing the processes of developing standard mathematics education in Vietnam after 2015. Xem tóm tắt

Hoàng Thanh Tú: Về sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông hiện hành và biên soạn sách mới sau năm 2015 – The current History textbooks in secondary schools and compiling new textbooks after 2015. Xem tóm tắt

Mai Thị Kiều Phượng: Đề mở với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong hệ thống giáo dục Việt Nam – open book examination and the innovation for test and evaluation in vietnamese education system.  Xem tóm tắt

Nguyễn Thị Thanh: Dạy học hợp tác – hướng khắc phục những hạn chế của dạy học truyền thống – Collaborative teaching – An approach to overcoming the limitations of traditional teaching method. Xem tóm tắt

Tôn Quang Cường - Phạm Thị Thu Hương: Thiết kế hệ thống bài tập tiếng Việt lớp 11 theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh – Designing 11th grade Vietnamese exercises system towards students’ competence development approach. Xem tóm tắt

Trần Thị Nâu – Nguyễn Thị Ngọc Linh: Vận dụng thang nhận thức Bloom vào thiết kế câu hỏi đánh giá thường xuyên trong giảng dạy văn học nước ngoài ở trường trung học phổ thông – The application of bloom’s taxonomy into the designing questions for formative assessment on the teaching of foreign literature in high-shool context. Xem tóm tắt

Trần Thị Mỹ Linh: Hành động mang tính đe dọa trong một số tác phẩm văn học Việt Nam dưới góc nhìn ngôn ngữ học – Threatening act in some Vietnamese literature works from a linguistic perspective. Xem tóm tắt

Vũ Việt Phương: Hiệu quả sử dụng hư từ trong một số tác phẩm văn học Việt Nam – The effect of using functional words in some Vietnamese literature works. Xem tóm tắt

Lưu Thị Kim Nhung: Xu hướng dạy học tiếng Anh hiện nay và ý nghĩa đối với công tác đào tạo tiếng Anh tại các đại học, cao đẳng Việt Nam – Current trends in elt and their implications for tefl in northern Vietnam’s tertiary education. Xem tóm tắt

Lê Thị Nhung: Xây dựng Từ điển giáo dục Anh – Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế - Towards building a Vietnamese – English dictionary in the context of international integration. Xem tóm tắt

Nguyễn Đình Chương: Lỗi câu điều kiện của sinh viên dưới góc nhìn giảng viên – Students’ mistakes in conditional sentences from persective of lecturers. Xem tóm tắt

Nguyễn Thị Ngọc: Khảo sát sự giao thoa ánh sáng trong hệ lăng kính FRESNEL (Chương trình Vật lý 12) - A survey on light interference in Fresnel’s biprism (12thgrade Physical program). Xem tóm tắt

Lê Chí Nguyện: Dạy học môn Vật lí ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực cho học sinh – Teaching Physics in secondary schools towards capacity development for students. Xem tóm tắt

Hoàng Thị Thanh Giang: Nâng cao hiệu quả tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông – Enhancing the effectiveness of integrating environmental education in teaching High school Geography. Xem tóm tắt

Trần Minh Nguyệt – Ngô Thị Duyên – Nguyễn Vân Dung – Nguyễn Minh Tuấn: Năng lực truyền thông của công chức quản lý môi trường và trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp - Communication Capacity of Environmental Management Civil Servants and Environmental Responsibility of Companies.  Xem tóm tắt

Nguyễn Sơn: Nghiên cứu phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự - Research on legitimate defense in Criminal Law. Xem tóm tắt

Nguyễn Thiều Dạ Hương: Thiết kế trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi – Designing learning games to develop generalization ability of 5-6 year old children. Xem tóm tắt

THỰC TIỄN GIÁO DỤC – EDUCATION FACTS

Đỗ Ngọc Miên: Thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học ở một số trung tâm học tập cộng đồng-The implementation of continuing education programme meeting learners’ requirements at some community learing centers: current status and solutions. Xem tóm tắt

Nguyễn Thị Minh Trang: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy học phần “Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh” cho sinh viên mầm non Trường Đại học Bạc Liêu - Group activities organization in teaching “Methods for pre-school children exploring surrounding environmental science” for pre-school education students at Bac Lieu University. Xem tóm tắt

GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI – OVERSEAS EDUCATION

 

Hoàng Gia Trang: Đổi mới giáo dục tiểu học ở Pháp - Primary Education Reform in France. Xem tóm tắt

Nguyễn Dục Quang: Một góc nhìn về dạy – học môn Giáo dục công dân hiện nay – From a current viewpoint on teaching Civic Education subject. Xem tóm tắt

Phạm Đức Quang: Đề xuất quy trình xây dựng chuẩn giáo dục phổ thông môn Toán ở Việt Nam sau năm 2015 – Proposing the processes of developing standard mathematics education in Vietnam after 2015. Xem tóm tắt

Hoàng Thanh Tú: Về sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông hiện hành và biên soạn sách mới sau năm 2015 – The current History textbooks in secondary schools and compiling new textbooks after 2015. Xem tóm tắt

Mai Thị Kiều Phượng: Đề mở với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong hệ thống

giáo dục Việt Nam – open book examination and the innovation for test and evaluation in vietnamese education system.  Xem tóm tắt

Nguyễn Thị Thanh: Dạy học hợp tác – hướng khắc phục những hạn chế của dạy học truyền thống – Collaborative teaching – An approach to overcoming the limitations of traditional teaching method. Xem tóm tắt

Tôn Quang Cường - Phạm Thị Thu Hương: Thiết kế hệ thống bài tập tiếng Việt lớp 11 theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh – Designing 11th grade Vietnamese exercises system towards students’ competence development approach. Xem tóm tắt

Trần Thị Nâu – Nguyễn Thị Ngọc Linh: Vận dụng thang nhận thức Bloom vào thiết kế câu hỏi đánh giá thường xuyên trong giảng dạy văn học nước ngoài ở trường trung học phổ thông – The application of bloom’s taxonomy into the designing questions for formative assessment on the teaching of foreign literature in high-shool context. Xem tóm tắt

Trần Thị Mỹ Linh: Hành động mang tính đe dọa trong một số tác phẩm văn học Việt Nam dưới góc nhìn ngôn ngữ học – Threatening act in some Vietnamese literature works from a linguistic perspective. Xem tóm tắt

Vũ Việt Phương: Hiệu quả sử dụng hư từ trong một số tác phẩm văn học Việt Nam – The effect of using functional words in some Vietnamese literature works. Xem tóm tắt

Lưu Thị Kim Nhung: Xu hướng dạy học tiếng Anh hiện nay và ý nghĩa đối với công tác đào tạo tiếng Anh tại các đại học, cao đẳng Việt Nam – Current trends in elt and their implications for tefl in northern Vietnam’s tertiary education. Xem tóm tắt

Lê Thị Nhung: Xây dựng Từ điển giáo dục Anh – Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế - Towards building a Vietnamese – English dictionary in the context of international integration. Xem tóm tắt

Nguyễn Đình Chương: Lỗi câu điều kiện của sinh viên dưới góc nhìn giảng viên – Students’ mistakes in conditional sentences from persective of lecturers. Xem tóm tắt

Nguyễn Thị Ngọc: Khảo sát sự giao thoa ánh sáng trong hệ lăng kính FRESNEL (Chương trình Vật lý 12) - A survey on light interference in Fresnel’s biprism (12thgrade Physical program). Xem tóm tắt

Lê Chí Nguyện: Dạy học môn Vật lí ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực cho học sinh – Teaching Physics in secondary schools towards capacity development for students. Xem tóm tắt

Hoàng Thị Thanh Giang: Nâng cao hiệu quả tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông – Enhancing the effectiveness of integrating environmental education in teaching High school Geography. Xem tóm tắt

Trần Minh Nguyệt – Ngô Thị Duyên – Nguyễn Vân Dung – Nguyễn Minh Tuấn: Năng lực truyền thông của công chức quản lý môi trường và trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp - Communication Capacity of Environmental Management Civil Servants and Environmental Responsibility of Companies.  Xem tóm tắt

Nguyễn Sơn: Nghiên cứu phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự - Research on legitimate defense in Criminal Law. Xem tóm tắt

Nguyễn Thiều Dạ Hương: Thiết kế trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi – Designing learning games to develop generalization ability of 5-6 year old children. Xem tóm tắt

THỰC TIỄN GIÁO DỤC – EDUCATION FACTS

Đỗ Ngọc Miên: Thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học ở một số trung tâm học tập cộng đồng-The implementation of continuing education programme meeting learners’ requirements at some community learing centers: current status and solutions. Xem tóm tắt

Nguyễn Thị Minh Trang: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy học phần “Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh” cho sinh viên mầm non Trường Đại học Bạc Liêu - Group activities organization in teaching “Methods for pre-school children exploring surrounding environmental science” for pre-school education students at Bac Lieu University. Xem tóm tắt

GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI – OVERSEAS EDUCATION

Hoàng Gia Trang: Đổi mới giáo dục tiểu học ở Pháp - Primary Education Reform in France. Xem tóm tắt

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...